รับฟรี! บริการ HomeSafe ที่จะคุ้มครองบ้านท่านถึง 6 รายการ ตลอด 24 ขั่วโมง


ทำไมต้อง HomeSafe by CARE?

สิทธิประโยชน์ฉุกเฉิน </br>24 ชั่วโมง

สิทธิประโยชน์ฉุกเฉิน
24 ชั่วโมง

ให้บริการช่วยเหลือเรื่องฉุกเฉินในบ้าน 24 ชั่วโมง
ไม่มีวันหยุด และ จัดหาทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ
บริการถึงบ้านท่านภายใน 1 ชั่วโมง

บริการช่วยเหลือเรื่องฉุกเฉิน</br>ภายในบ้าน 6 รายการ

บริการช่วยเหลือเรื่องฉุกเฉิน
ภายในบ้าน 6 รายการ

เครื่องปรับอากาศน้ำรั่ว/ไม่เย็น,
ไฟแสงสว่างขัดข้อง,
ลืมกุญแจบ้าน, ท่อน้ำ/สุขา แตก/รั่ว/ตัน,
ตู้เย็น/เครื่องทำน้ำร้อนทำงานผิดปกติ,
กำจัดสัตว์ดุร้าย (เช่น งู ต่อ แตน)

รับสิทธิ VIP ฟรี</br> สำหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิต

รับสิทธิ VIP ฟรี
สำหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิต

รับสิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมที่จะคอยประสานงานหน่วยงานฉุกเฉินต่าง ๆ
เช่น ตำรวจ, รถพยาบาล, รถดับเพลิง
, บริการรถแท๊กซี่, โรงพยาบาลสถานการแพทย์
, ศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี คอมพิวเตอร์
, บริการจัดสวน, ดูแลซ่อมแซม หลังคาบ้าน
, ทาสี, เดินไฟ หรือ ตกแต่งต่างๆ
, จัดฉีดแมลงต่างๆ, ดูแลสัตว์เลี้ยง

ใช้บริการได้อย่างไร?

สอบถามข้อมูล HomeSafe

สอบถามข้อมูล HomeSafe

เพื่อสอบถามข้อมูลบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ได้ที่เว็บไซต์ หรือ ติดต่อศูนย์บริการ HomeSafe
ได้ที่หมายเลข 02-009-4720

ลงทะเบียนได้ที่ไหน?

ลงทะเบียนได้ที่ไหน?

ท่านสามารถสมัครสมาชิกฟรีได้ที่นี้ คลิก
หรือจุดให้บริการ ตามสถานีรถไฟฟ้า
BTS หรือ MRT

ติดต่อใครในกรณีฉุกเฉิน?

ติดต่อใครในกรณีฉุกเฉิน?

ท่านสามารถติอต่อสายด่วน HomeSafe
ได้ที่หมายเลข 02-305-4428
ฟรี! ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

           The CARE program

เป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อดูแล และ ช่วยเหลือลูกค้าเพื่อให้ได้รับความอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และ ยังช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า ภายใต้ CARE และมีข้อเสนอพิเศษอื่นๆเพิ่มเติม เช่น

 

 • การติดต่อสื่อสาร
 • อาหาร
 • บันเทิง
 • การเดินทาง
 • ประกันภัย
 • ที่พัก
 • การศึกษา

 

ภายใต้สู่บริการ HomeSafeที่มอบความช่วยเหลือให้กับลูกค้าในเวลาที่ต้องการ.

           HomeSafe คืออะไร?

HomeSafe คือ ฟรีบริการที่มอบให้จากโครงการ CARE ซึ่งสามารถลงทะเบียนสมาชิกออนไลน์ได้ที่นี่ คลิก หรือสถานีรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT. HomeSafe คือ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงยังบ้านท่านตามรายละเอียดที่มอบให้ ทั้งนี้ยังมีบริการผู้ช่วยพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรเครดิต

 

ซึ่งการให้บริการจาก HomeSafe โดยเจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้น และ ทีมช่างเทคนิคไว้คอยบริการยังบ้านของท่านภายใน 1 ชั่วโมง. สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิก 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์บริการ ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวงเงินคุ้มครอง 1,000 บาท. (ทั้งนี้การต่ออายุสมาชิกทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

           ฟรี !!! สิทธิประโยชน์การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน:

 

1.ฟรีบริการช่วยเหลือเรื่องเครื่องปรับอากาศ ในกรณีที่ระบบปรับอากาศขัดข้อง น้ำรั่ว หรือไม่เย็น

 

2.ฟรีบริการช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับท่อน้ำ / สุขา แตกรั่ว หรือตัน

 

3.ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเรื่องไฟฟ้าภายในบ้าน ในกรณีระบบอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าขัดข้องหรือชำรุดเสียหาย

 

4.ฟรีบริการช่วยเหลือเกี่ยวกับตู้เย็นหรือเครื่องทำน้ำร้อน ในกรณีทำงานขัดข้อง

 

5.ฟรีบริการช่วยเหลือในกรณีกุญแจสูญหายหรือลืมกุญแจที่พักอาศัย

 

6.ฟรีบริการกำจัดสัตว์ดุร้ายที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไปจากที่พักอาศัย เช่น งู ต่อ แตน

 

           บริการเลขาส่วนตัวพิเศษสำหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิต

การประสานงาน ตรวจสอบและประเมินราคาในการบริการต่าง ๆ พิเศษสำหรับเจ้าของบัตรเครดิตเท่านั้น ดังนี้:

 

 • ประสานงานหน่วยงานฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น ตำรวจ, รถพยาบาล, รถดับเพลิง
 • ประสานงานบริการรถแท็กซี่
 • ประสานงานโรงพยาบาล สถานการแพทย์ต่างๆ
 • ประสานงานศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ทีวี,คอมพิวเตอร์
 • ประสานงานการบริการจัดสวน
 • ประสานงานการดูแลซ่อมแซมบ้าน หลังคา, ทาสี, เดินไฟ หรือ ตกแต่งต่างๆ
 • ประสานงานการจัดฉีดแมลงต่างๆ
 • ประสานงานการดูแลสัตว์เลี้ยง

           ข้อยกเว้นที่คุณควรรู้

 • ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจากบริษัทก่อน โดยทางผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ต้องดำเนินการแจ้งบริษัทก่อนที่จะดำเนินการใดๆ
 • เหตุฉุกเฉิน หรือ ความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่คุณได้ล่วงรู้ก่อนที่สัญญาการบริการและการคุ้มครองจะมีผลบังคับใช้
 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต้องกระทำเป็นกิจวัตร สำหรับอุปกรณ์ หรือบริการต่างๆ ภายในบ้าน
 • ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ หากที่พักอาศัยหรือการบริการต่างๆ ไม่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้
 • การซ่อมแซมระบบ หรืออุปกรณ์ใดๆ ก็ตามที่ไม่ได้ผ่านการติดตั้ง ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา ตามคำแนะนำของผู้ผลิต หรือนำไปใช้หรือดัดแปลงแก้ไขอย่างผิดวิธี หรือ มีข้อบกพร่องหรือไม่มีประสิทธิภาพอันเนื่องจากความบกพร่องของผู้ผลิต
 • ค่าวัสดุหรือค่าแรงที่อยู่ในความคุ้มครองจากการรับประกันของผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่ายหรือช่างติดตั้ง

           HomeSafe คืออะไร?

HomeSafe คือ บริการช่วยเหลือโดยไม่มีค่าใช้จ่าย การจัดการโดย Care program เมื่อท่านสมัครสมาชิก HomeSafe ตามจุดบริการสถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT. HomeSafe คือ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงถึงที่บ้านท่าน ซึ่งการคุ้มครองครอบคลุมตามรายละเอียดที่ระบุ. ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้น และ เราจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ทีมช่างไปตรวจสอบยังบ้านของท่านภายใน 1 ชั่วโมง. การบริการดังกล่าวให้ความคุ้มครองจำนวน 1 ครั้งในระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสูงสุด 1000 บาทต่อครั้ง

 

           วิธีการสมัครทำอย่างไร?

ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับเราได้ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT ที่จุดบริการ HomeSafe by Care หรือทางระบบออนไลน์ที่ https://finance.rabbit.co.th/care

 

           ใครคือผู้ที่ได้รับสิทธิ์จาก HomeSafe?

สิทธิพิเศษดังกล่าวสำหรับท่านที่มีหมายบัตรประชาชน และ สมัครสมาชิก โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน.

 

           การคุ้มครองสิทธิ์เริ่มมีผล และ สิ้นสุดเมื่อไหร่?

สิทธิ์การคุ้มครองมีระยะเวลา 1 ปี โดยนับจากวันที่ลงทะเบียน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

           อธิบายเกี่ยวกับการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน?

HomeSafe คือ การช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านท่าน โดยให้บริการทั่วประเทศภายใต้เงื่อนไขการคุ้มครองจากเรา.โปรดทราบเมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน ท่านสามารถติดต่อไปยังศูนย์บริการลูกค้า HomeSafe ตลอด 24 ชั่วโมง.

 

           แจ้งขอรับบริการ HomeSafe ได้อย่างไร?

ท่านสามารถติดต่อไปยังสายด่วน HomeSafe ได้ทันทีเมื่อต้องการแจ้งเหตุฉุกเฉินที่หมายเลข 02-305-4428.

ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือโดยตรงเพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้น และ ขอข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ในการประสานงาน

 

           สิ่งที่ท่านต้องเตรียมดังนี้

1.หมายเลขบัตรประชาชน และ ที่อยู่ปัจจุบัน

2.หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ (หมายเลขที่ใช้ในการลงทะเบียน)

 

           ต้องการยกเลิกบริการต้องทำอย่างไร?

ท่านสามารถดำเนินการยกเลิกได้โดยเขียนคำร้องพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนและส่งมายัง email: info_care@rabbit.co.th

 

           สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหน?

 • ศูนย์บริการลูกค้า HomeSafe หมายเลข 02-009-4720 หรือ สายด่วน HomeSafe หมายเลข 02-305-4428
 • เว็บไซต์ https://finance.rabbit.co.th/care ซึ่งมีข้อมูลโดยละเอียด รวมทั้งข้อกำหนด และ เงื่อนไข และ บริการลงทะเบียนสมัครมาชิก

เพียงลงทะเบียนสมาชิก HomeSafe  กับเราผ่านทางหน้าเว็บ https://finance.rabbit.co.th/care หรือ ณ จุดบริการ HomeSafe ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS, MRT และอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 -  24 มกราคม 2561

 

          ลุ้นรับของรางวัลกับ HomeSafe

 

          VIP คือลูกค้าที่มีบัตรเครดิตสามารถลุ้นรางวัลได้ดังนี้


1.บัตรกำนัล เอ็มโพเรียม มูลค่า 10,000 บาท 5 รางวัลต่อเดือน

 

2.บัตรกำนัล เอ็มโพเรียม มูลค่า 5,000 บาท 10 รางวัลต่อเดือน

 

3. บัตรกำนัล เอ็มโพเรียม มูลค่า 1,000 บาท 50 รางวัลต่อเดือน

 

4. คูปองเงินสดแรบบิท มูลค่า 500 บาท 50 รางวัลต่อเดือน

 

          ลูกค้าทั่วไป คือลูกค้าที่ไม่มีบัตรเครดิต สามารถลุ้นรางวัลได้ดังนี้

 

1.คูปองเงินสดแรบบิท มูลค่า 500 บาท 100 รางวัลต่อเดือน

 

 

          ครั้งที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น.

 

 • กำหนดจับรางวัลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.

 

          ครั้งที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 น.

 

 • กำหนดจับรางวัลในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.

 

          ครั้งที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น.

 

 • กำหนดจับรางวัลในวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.

 

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง https://finance.rabbit.co.th/care หรือ สอบถามได้ที่โทร 02-009-4720

 

**หมายเหตุ ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับรางวัลในแต่ละครั้ง จะถูกนำมารวมจับรางวัลในเดือนถัดไป**

 

          เงื่อนไขการแจกรางวัล

 

1.ลงทะเบียนสมาชิก HomeSafe  กับเราผ่านทางหน้าเว็บ https://finance.rabbit.co.th/care หรือ ณ จุดบริการ HomeSafe ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS,MRT และอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 24 มกราคม 2561

 

2.บริษัทจะรวบรวมข้อมูลลูกค้าผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อจับรางวัลตามตารางที่ ระบุด้านล่างนี้

 

         VIP คือลูกค้าที่มีบัตรเครดิตสามารถลุ้นรางวัลได้ดังนี้
 

 • บัตรกำนัล เอ็มโพเรียม มูลค่า 10,000 บาท 5 รางวัลต่อเดือน

 

 • บัตรกำนัล เอ็มโพเรียม มูลค่า 5,000 บาท 10 รางวัลต่อเดือน

 

 •  บัตรกำนัล เอ็มโพเรียม มูลค่า 1,000 บาท 50 รางวัลต่อเดือน

 

 • คูปองเงินสดแรบบิท มูลค่า 500 บาท 50 รางวัลต่อเดือน

       

         ลูกค้าทั่วไป คือลูกค้าที่ไม่มีบัตรเครดิต สามารถลุ้นรางวัลได้ดังนี้

 

 • คูปองเงินสดแรบบิท มูลค่า 500 บาท 100 รางวัลต่อเดือน

 

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะแก่ผู้โชคดี/ผู้ร่วมรายการ/ผู้รับรางวัล ที่มีคุณสมบัติและยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัท และบริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับหรือเรียกคืนรางวัล ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป และ/หรือ บริจาคให้องค์กรสาธารณกุศล ต่อไป

 

4.สถานที่จับรางวัล ณ สตูดิโอ บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด เลขที่ 92/199 ม.5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 

5.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัลทางเว็บไซต์ https://finance.rabbit.co.th/care หรือ สอบถามได้ที่โทร 02-009-4720

 

6.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

7.รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนทอนหรือเบิกถอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

 

8.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำหลักฐาน อันได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน หรือ ตัวจริง, สำเนาหน้าบัตรเครดิตสำหรับค้า HomeSafe VIP หรือ ตัวจริง ,สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ตัวจริง,  ตรงกับที่ระบุตามประกาศรายชื่อผู้โชคดี

 

9.ในการติดต่อผู้โชคดี บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีผ่านทางโทรศัพท์ ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้เกิน 3 ครั้งขึ้นไป จะมีการแจ้งให้ผู้โชคดีทราบผ่านทาง SMS ภายหลังจากที่ส่ง SMS หากผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับมาเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายใน 7 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ส่ง SMS แจ้งผู้โชคดี จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในของรางวัลดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป ซึ่งบริษัทได้จับสำรองไว้ 10 รายชื่อตามลำดับ และถ้าไม่มีผู้ใดมารับของรางวัลภายในกำหนด บริษัทจะมอบของรางวัลให้กับองค์กรการกุศลต่อไป

 

10.ผู้โชคดีที่ได้รางวัลบัตรกำนัลเอ็มโพเรียม มูลค่า 10,000 บาท , 5,000 บาท และ 1,000 บาท ให้ผู้โชคดีมารับด้วยตนเองที่สถานีรถไฟฟ้าสยาม ตามวันและเวลาที่บริษัทกำหนด ส่วนรางวัลคูปองเงินสดแรบบิทมูลค่า 500 บาทผู้โชคดีสามารถมารับด้วยตนเองที่สถานีรถไฟฟ้าสยาม ตามวันและเวลาที่บริษัทกำหนด หรือสะดวกส่งหลักฐานการรับรางวัลมาทางไปรษณีย์ หรือ อีเมล์มาที่ info_care@rabbit.co.th แล้วให้ทางบริษัทส่งรางวัลให้ทางไปรษณีย์

 

11.การจับชิ้นส่วนหากปรากฏว่าได้ผู้โชคดีเป็นบุคคลคนเดียวกัน คณะกรรมการดำเนินรายการ จะยกเลิกรายชื่อที่ซ้ำซ้อนนั้น แล้วทำการจับชิ้นส่วนให้ได้ผู้โชคดีคนใหม่ ทดแทนต่อไป

 

12.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร

 

13.บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและกติกา หรือของรางวัลที่มีมูลค่ารางวัลเทียบเท่าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

14.พนักงานและบุคคลในบริษัท เรลลิแวนท์ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการ

 

15.การเข้าร่วมรายการนี้ ถือว่าผู้ร่วมรายการ/ผู้รับรางวัล ให้ความยินยอมให้บริษัท มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์ เผยแพร่ ใช้ และส่งต่อรายชื่อ รูปถ่าย ภาพ เสียง และข้อมูลใดๆ ที่ใช้ในการร่วมรายการ หรือ ที่อยู่ระหว่างการรับรางวัล ไม่ว่าขั้นตอนใด เพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจของบริษัท และบริษัทในเครือ ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยบริษัท ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม และหรือบุคคลอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรม และหรือบุคคลอื่นใดทราบล่วงหน้า

 

ใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชค เลขที่คำขอใบอนุญาตเลขที่ 508-513/2560 ออก ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ออกให้  ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง