ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต

ฉันจะผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้อย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มการผ่อนชำระของธนาคารที่คุณใช้

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

ส่งเอกสารมาที่ rabbit finance


ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตจะคิดจากราคาที่ถูกลดแล้ว


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด(บาท): 1000
งวดการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ
3 งวด 3%
4 งวด 4%
6 งวด 6%
9 งวด 9%
10 งวด 10%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(บัตรเทสโก้ โลตัส วีซ่า)

ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด(บาท): 1000
งวดการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ
3 งวด 4.5%
4 งวด 6%
6 งวด 9%
9 งวด 13.5%
10 งวด 15%
ธนาคารไทยพานิชย์
ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด(บาท): 1000
งวดการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ
3 งวด -
4 งวด 4%
6 งวด 6%
9 งวด 9%
10 งวด 10%
ธนาคารกรุงไทย
ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด(บาท): 1000
งวดการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ
3 งวด 3%
4 งวด -
6 งวด -
9 งวด -
10 งวด -
ธนาคารกสิกรไทย
ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด(บาท): 1000

(*โปรดดำเนินการรูดผ่อนชำระของท่านที่ออฟฟิศของ rabbit finance)

งวดการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ
3 งวด 3%
4 งวด -
6 งวด -
9 งวด -
10 งวด -
ธนาคารธนชาต
ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด(บาท): 1000
งวดการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ
3 งวด 3%
4 งวด -
6 งวด 6%
9 งวด -
10 งวด 10%
ธนาคารยูโอบี
ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด(บาท): 1000
งวดการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ
3 งวด 3%
4 งวด -
6 งวด 6%
9 งวด 9%
10 งวด 10%
ซิตี้แบงก์
ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด(บาท): 1000
งวดการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ
3 งวด 3%
4 งวด -
6 งวด 6%
9 งวด 9%
10 งวด 10%
ธนาคารกรุงเทพ
ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด(บาท): 1000
งวดการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ
3 งวด 3%
4 งวด -
6 งวด 6%
9 งวด 9%
10 งวด 10%
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด(บาท): 1000
งวดการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ
3 งวด 4.5%
4 งวด 6%
6 งวด 9%
9 งวด 13.5%
10 งวด 15%
เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด
ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด(บาท): 1000
งวดการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ
3 งวด 3%
4 งวด 4%
6 งวด 6%
9 งวด 9%
10 งวด 10%
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด(บาท): 1000
งวดการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ
3 งวด 3%
4 งวด -
6 งวด 6%
9 งวด -
10 งวด 10%

ข้อเสนอประกันภัยรถยนต์ที่ถูกที่สุด

ประหยัดสูงสุดถึง 4,325฿
rabbit-mascot