โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ฉันจะชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้อย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

ถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงินด้านหน้า

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

ส่งรูปหลักฐานมาที่ rabbit finance

ส่งเอกสารให้เรา

@rabbitfinance @rabbitfinance
Fax 02 903 0080#1224 Fax 02 903 0080#1224